Priser & Klippekort

Priser:
Priserne afhænger meget af hvilken opgave du har brug for at få løst. Der er flere muligheder, bl.a. konsulentopgaver og lettere administrative opgaver. For at sammensætte dine opgaver, så de passer bedst til dig og din virksomhed, er det bedst at du kontakter mig, så vi sammen kan få klarlagt hvad behov og ønsker er.

Klippekort:
Start evt. med et klippekort. Det kan være en fordel hvis det er generelt ‘ad hoc’ hjælp, du har brug for.

Samlet pris:
Vi kan også finde en pris for hele opgaven.

Har du en specifik opgave du gerne vil have løst, så ring eller skriv og vi finder en pris.