Priser & Klippekort

Priser:

Der er flere muligheder for at sammensætte dine opgaver så den passer bedst til dig og din virksomhed. Det letteste er at vi ringer sammen og taler om hvordan vi bedst kan arbejde sammen.

Timepris: kr. 450,-

Klippekort:

Klippekort kan være en fordel hvis der er tale om en længere opgave eller flere opgaver der skal klares over tid.

10 klip: kr. 4.000,- (kr. 400,-/t.)
20 klip: kr. 7.500,- (kr. 375,-/t.)
50 klip: kr. 17.500,- (kr. 350,-/t.)
100 klip: kr. 32.500,- (kr. 325,-/t.)